Doanh nghiệp
Nhập tên doanh nghiệp, mã số thuế...
Tiếng Việt
Phin lọc 202 ABEK2
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đang mở
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn: Còn 309 ngày
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

Phin lọc 202 ABEK2 dùng trong môi trường: Vô cơ, hữu cơ, axit, sluphur dioxide SO2, NH3, các dẫn xuất hữu cơ, khói, bụi... Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE - Châu Âu. Phin lọc được dùng kết hợp với mặt nạ TR2002.

NHÀ CUNG CẤP
(Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp)